Cenník služieb

 

Výška úhrady za asistenčné služby na mesiac sa vyráta ako 30- násobok výšky úhrady za predmetné služby na deň. Klient neplatí úhradu za asistenčné služby počas prerušenia poskytovanej starostlivosti z vážnych dôvodov.

Úhradu za poskytované služby klient (resp. jeho zákonný zástupca) uhradí v mesačných platbách za bežný mesiac vždy k 5. dňu príslušného kalendárneho mesiaca prevodom na účet zariadenia.

 


Kontakt

Humanitarian n. o.,

Humanitarian, n.o.
Levočská 3,
064 01 Stará Ľubovňa

ZSS Senior Residence,
065 02 Vyšné Ružbachy 125


ZSS Senior Residence
riaditeľ: 0907 819 711
sociálna pracovníčka: 052 38 118 78
ošetrovateľský úsek: 0918 943 407
ekonomický úsek: 0917 216 290
Terénna opatrovateľská služba: 052 468 5816