17.02.2022 13:02

Centrá sociálnych služieb Humanitarian, n.o.

Nezisková organizácia Humanitarian, n.o. realizuje projekt zriadenia dvoch zariadení sociálnych služieb. Pôjde o vybudovanie Specializovaného zariadenia s kapacitou 12 miest a Zariadenie pre seniorov s kapacitou 12 miest. Predpokladaný termín dokončenia je 12/2023.

 

—————

Späť


Kontakt

Humanitarian n. o.,

Humanitarian, n.o.
Levočská 3,
064 01 Stará Ľubovňa

ZSS Senior Residence,
065 02 Vyšné Ružbachy 125


ZSS Senior Residence
riaditeľ: 0907 819 711
sociálna pracovníčka: 052 38 118 78
ošetrovateľský úsek: 0918 943 407
ekonomický úsek: 0917 216 290
Terénna opatrovateľská služba: 052 468 5816