Dovoz liekov a zdravotníckeho materiálu

    Túto bezplatnú službu sme pre pacientov, či osoby starajúce sa o nich, začali poskytovať na celom území okresu Stará Ľubovňa začiatkom roku 2013. Služba sme zaviedli v prvom rade pre tých, ktorí pravidelne užívajú lieky alebo používajú rôzne zdravotnícke, či hygienické pomôcky a ich zaobstaranie majú kvôli svoje imobilite sťažené odkázanosťou na inú osobu. Táto služba výrazne uľahčuje život nielen osobám so sníženou pohyblivosťou, ale odľahší aj členov domácnosti alebo rodinných príslušníkov, ktorí museli tieto lieky a zdravotnícky materiál zabezpečovať sami na úkor svojho času. Lieky a zdravotnícky materiál nielen zdarma dovezieme, ale zabezpečíme aj predpísanie receptu alebo poukazu u pacientovho ošetrujúeho lekára.

    Služba pre pacienta je úplne bezplatná, pacient uhradí len štandartný doplatok za liek, ktorý je určený zákonom. Pacientovi spolu s liekom odovzdáme aj pokladničný doklad s kontaktným číslom, kde môžu konzultovať užívanie lieku.

Stačí, ak nám pacient alebo osoba starajúca sa o pacienta zavolá na 0907 265 828, alebo napíše na info@humanitarian-no.eu a po podpísaní zmluvy medzi pacientom a Humanitarian, n.o. sa už o všetko postará náš kolektív.

Cenník: Túto službu pre našich klientov poskytujeme úplne bezplatne.


Kontakt

Humanitarian n. o.,

Humanitarian, n.o.
Levočská 3,
064 01 Stará Ľubovňa

ZSS Senior Residence,
065 02 Vyšné Ružbachy 125


ZSS Senior Residence
riaditeľ: 0907 819 711
sociálna pracovníčka: 052 38 118 78
ošetrovateľský úsek: 0918 943 407
ekonomický úsek: 0917 216 290
Terénna opatrovateľská služba: 052 468 5816