Dovoz liekov a zdravotníckeho materiálu

    Túto bezplatnú službu sme pre pacientov, či osoby starajúce sa o nich, začali poskytovať na celom území okresu Stará Ľubovňa začiatkom roku 2013. Služba sme zaviedli v prvom rade pre tých, ktorí pravidelne užívajú lieky alebo používajú rôzne zdravotnícke, či hygienické pomôcky a ich zaobstaranie majú kvôli svoje imobilite sťažené odkázanosťou na inú osobu. Táto služba výrazne uľahčuje život nielen osobám so sníženou pohyblivosťou, ale odľahší aj členov domácnosti alebo rodinných príslušníkov, ktorí museli tieto lieky a zdravotnícky materiál zabezpečovať sami na úkor svojho času. Lieky a zdravotnícky materiál nielen zdarma dovezieme, ale zabezpečíme aj predpísanie receptu alebo poukazu u pacientovho ošetrujúeho lekára.

    Služba pre pacienta je úplne bezplatná, pacient uhradí len štandartný doplatok za liek, ktorý je určený zákonom. Pacientovi spolu s liekom odovzdáme aj pokladničný doklad s kontaktným číslom, kde môžu konzultovať užívanie lieku.

Stačí, ak nám pacient alebo osoba starajúca sa o pacienta zavolá na 0907 265 828, alebo napíše na info@humanitarian-no.eu a po podpísaní zmluvy medzi pacientom a Humanitarian, n.o. sa už o všetko postará náš kolektív.

Cenník: Túto službu pre našich klientov poskytujeme úplne bezplatne.