Prepravná služba

    Sociálno-prepravnú službu poskytuje naša organizácia od roku 2012. Realizujeme ju prostredníctvom osemmiestneho vozidla, ktoré je špeciálne upravené aj na prepravu imobilných občanov (vozíčkárov). Prepravovať vozíčkárov môžeme priamo na ich invalidných vozíkoch, alebo prostredníctvom transportného kresla, ktoré je súčasťou automobilu. Na miestach, kde nie je možný bezbariérový prístup nám pomáha pri preprave týchto občanov schodolez.

    Vďaka sociálno-prepravnej službe umožňujeme chorým občanom styk s verejnosťou, návštevu zdravotníckych zariadení, návštevu príbuzných, kultúrnych a športových zariadení a podobne. Sociálno - prepravnú službu má organizácia Humanitarian, n.o. registrovanú na VÚC Prešov a je oprávnená ju poskytovať v rámci celej Európskej únie. Udržanie tejto služby je finančne veľmi náročné, nakoľko ju chceme v rámci záujmu občanov rozvíjať na kvalitatívne vysokej úrovni. Náklady spojené s touto činnosťou zabezpečujeme hlavne vďaka 2% dane z príjmov, ktorou ste nás podporili.

    Telesne postihnutý občania môžu využiť možnosť požiadať ÚPSVaR, sociálne oddelenie v Starej Ľubovni o kompenzačný príspevok na výdavky spojené s prepravou do výšky 95% preukázaných nákladov. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.upsvar.sk, prípadne vám ich poskytnú pracovníci ÚPSVaR v Starej Ľubovni.

    Táto služba pomáha hlavne zdravotne postihnutým zaradiť sa opäť aktívne do spoločenského, kultúrneho i politického diania, zbaviť sa tak pocitu neužitočnosti a umožňuje im pozrieť sa tak ďalej, ako je priestor ich bytu, na ktorý boli doposiaľ odkázaní. Sme radi, že máme tú prednosť pomáhať i takýmto spôsobom občanom v našom okrese.

    Vprípade záujmu o túto službu stačí ak nám pacient, alebo osoba starajúca sa o pacienta zavolá na 0907 265 828 alebo napíše na info@humanitarian.sk a o všetko sa už postaráme my.

Cenník:

4,00 € minimálna základná sadzba (do 5 km jazdy s prepravovanou osobou)

Použitie schodolezu - 1,00 € mimo účtovaných kilometrov.                                                                       Manipulácia s invalidným vozíkom a nájazdovými lyžinami 0,50 €.

Cena za každý ubehnutý kilometer mimo minimálnej základnej sadzby je účtovaná nasledovne:

  • 0.80,- EUR za každý začatý kilometer jazdy

  • 5,00,-EUR čakanie na klienta za každú začatú polhodinu, do polhodiny zdarma

  • Preprava v sobotu, neľu, príp. cez sviatky s 20 % prirážkou

Prevoz je potrebné nahlásiť minimálne 48 hodín vopred


Fotogaléria: Prepravná služba

Táto fotogaléria je prázdna.


Kontakt

Humanitarian n. o.,

Humanitarian, n.o.
Levočská 3,
064 01 Stará Ľubovňa

ZSS Senior Residence,
065 02 Vyšné Ružbachy 125


ZSS Senior Residence
riaditeľ: 0907 819 711
sociálna pracovníčka: 052 38 118 78
ošetrovateľský úsek: 0918 943 407
ekonomický úsek: 0917 216 290
Terénna opatrovateľská služba: 052 468 5816