Terénna opatrovateľská služba

 

    Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba určená na dohľad, pomoc a  podporu  odkázaným osobám a pomoc príbuzným pri starostlivosti o nich, napríklad počas plnenia pracovných povinností alebo dovolenky. Sociálna služba sa poskytuje v domácom prostredí klienta.

    

    Služby v trvaní od 2 do 8 hodín sú poskytované skúsenými opatrovateľkami denne, alebo niekoľkokrát do týždňa podľa potreby klienta, na základe žiadosti klienta a písomnej zmluvy medzi neziskovou organizáciou a klientom.

Rozsah opatrovateľských výkonov  :

Poskytovanie  spoločnosti: Dohľad, prechádzky, sprevádzanie k lekárovi, na vyšetrenia, úrady, nákupy atď.

Zabezpečenie stravy: Malý nákup, donáška stravy, varenie, príprava a podávanie stravy a nápojov

Pomoc pri hygiene: Kúpanie, umývanie, osobná hygiena, obliekanie, prebaľovanie

Pomoc v domácnosti: Drobné upratovanie, vysávanie, pranie v práčke a žehlenie

Cenník:

Názov výkonu

Chodiaci klient psychicky zdravý

Čiastočne pohyblivý, nepohyblivý klient, alebo psychicky chorý

Základná návšteva – prvé 2 hodiny: bežné úkony osobnej hygiene vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, úprava postele, pomoc pri použití WC, kúpanie vrátane umytia vlasov, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, kŕmenie, podávanie liekov, kontrola krvného tlaku, prevencia dekubitov

8,00 EUR

0,50 EUR*

9,00 EUR

0,50 EUR*

Ďalšie hodiny opatrovania:

- dohľad, spoločnosť, prechádzky

- pomoc pri podávaní jedla a pri pití, pomoc osobnej hygiene,použití WC, obliekanie, úprava postele, prebaľovanie

 

3,00 EUR

4,00 EUR

0,50 EUR*

 

3,50 EUR

4,50 EUR

0,50 EUR*

* Cena 0,50 EUR/hodina platí pre tých klientov, ktorí majú posudok o odkázanosti minimálne 2. stupňa! 

Náklady za dopravu znáša klient:

- ak sa opatrovateľská služba poskytuje na území mesta Stará Ľubovňa náklady za dopravu sa neúčtujú

- ak sa opatrovateľská služba poskytuje mimo územia mesta Stará Ľubovňa, sa za použitie motorového vozidla účtuje na každý začatý km 0,20 EUR/km


Fotogaléria: Terénna opatrovateľská služba

Táto fotogaléria je prázdna.


Kontakt

Humanitarian n. o.,

Humanitarian, n.o.
Levočská 3,
064 01 Stará Ľubovňa

ZSS Senior Residence,
065 02 Vyšné Ružbachy 125


ZSS Senior Residence
riaditeľ: 0907 819 711
sociálna pracovníčka: 052 38 118 78
ošetrovateľský úsek: 0918 943 407
ekonomický úsek: 0917 216 290
Terénna opatrovateľská služba: 052 468 5816