Terénna opatrovateľská služba

 

    Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba určená na dohľad, pomoc a  podporu  odkázaným osobám a pomoc príbuzným pri starostlivosti o nich, napríklad počas plnenia pracovných povinností alebo dovolenky. Sociálna služba sa poskytuje v domácom prostredí klienta.

    

    Služby v trvaní od 2 do 8 hodín sú poskytované skúsenými opatrovateľkami denne, alebo niekoľkokrát do týždňa podľa potreby klienta, na základe žiadosti klienta a písomnej zmluvy medzi neziskovou organizáciou a klientom.

Rozsah opatrovateľských výkonov  :

Poskytovanie  spoločnosti: Dohľad, prechádzky, sprevádzanie k lekárovi, na vyšetrenia, úrady, nákupy atď.

Zabezpečenie stravy: Malý nákup, donáška stravy, varenie, príprava a podávanie stravy a nápojov

Pomoc pri hygiene: Kúpanie, umývanie, osobná hygiena, obliekanie, prebaľovanie

Pomoc v domácnosti: Drobné upratovanie, vysávanie, pranie v práčke a žehlenie

Cenník:

Názov výkonu

Chodiaci klient psychicky zdravý

Čiastočne pohyblivý, nepohyblivý klient, alebo psychicky chorý

Základná návšteva – prvé 2 hodiny: bežné úkony osobnej hygiene vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, úprava postele, pomoc pri použití WC, kúpanie vrátane umytia vlasov, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, kŕmenie, podávanie liekov, kontrola krvného tlaku, prevencia dekubitov

8,00 EUR

0,50 EUR*

9,00 EUR

0,50 EUR*

Ďalšie hodiny opatrovania:

- dohľad, spoločnosť, prechádzky

- pomoc pri podávaní jedla a pri pití, pomoc osobnej hygiene,použití WC, obliekanie, úprava postele, prebaľovanie

 

3,00 EUR

4,00 EUR

0,50 EUR*

 

3,50 EUR

4,50 EUR

0,50 EUR*

* Cena 0,50 EUR/hodina platí pre tých klientov, ktorí majú posudok o odkázanosti minimálne 2. stupňa! 

Náklady za dopravu znáša klient:

- ak sa opatrovateľská služba poskytuje na území mesta Stará Ľubovňa náklady za dopravu sa neúčtujú

- ak sa opatrovateľská služba poskytuje mimo územia mesta Stará Ľubovňa, sa za použitie motorového vozidla účtuje na každý začatý km 0,20 EUR/km


Fotogaléria: Terénna opatrovateľská služba

Táto fotogaléria je prázdna.